одобрен

Списък на кодовете на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  7652213c-845c-43cf-841d-ee63f7165c43

Описание:

Списък на кодове на повърхностни водни тела попадащи на територията на БДДР

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

околна среда списък басейнова дирекция БД БДДР повърхностни водни тела район ДР Дунавски

Версия: 2.4

Източник: http://www.bd-dunav.bg/content/registri/

Автор: Басeйнова дирекция "Дунавски район" /БДДР/

Връзка с автор: dunavbd@bddr.bg

Отговорник поддръжка: mariyana.petrova@bddr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mariyana.petrova@bddr.bg

  • Създаден на: 2022-05-05 14:55:00
  • Създаден от: mariyana_petrova
  • Последна промяна: 2022-05-13 12:11:14
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте