одобрен

Годишен отчет за контролната дейност на РИОСВ-Плевен за 2018 година

Уникален идентификатор:  76996c5d-5366-4700-a264-8c1fcb6bd2cb

Основна тема:  Околна среда

РИОСВ-Плевен

Версия: 2.10

Автор: РИОСВ-Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2019-03-13 10:48:09
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 11:03:17
  • Последно променил: silvia