одобрен

Публичен регистър на сдружение на собственици на сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  76b9e5ca-3f8f-4a41-a9ad-25da3c28c43d

Описание:

Публичен регистър на сдружение на собственици на сгради в режим на етажна собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Драгоман етажна собственост

Версия: 3

Автор: Златина Траянова - Спец. "ГРАО"

Връзка с автор: zlatina_traqnova@abv.bg

Отговорник поддръжка: zlatina_traqnova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: zlatina_traqnova@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-13 06:59:38
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:03:57
  • Последно променил: migrate_data