одобрен

Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в РЗИ-Смолян

Уникален идентификатор:  76d90c74-4c11-482a-9800-8d9a38fac898

Описание:

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения в област Смолян

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 11.15

Автор: РЗИ - Смолян

Връзка с автор: rzi@rzi-smolyan.com

Отговорник поддръжка: vilivass@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: vilivass@abv.bg

  • Създаден на: 2018-04-11 09:25:11
  • Създаден от: rositsa_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-09-25 12:05:38
  • Последно променил: rzi-smolyan