одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Сливен

Уникален идентификатор:  76f4b123-1f30-432a-ab34-b828ed0a0068

Описание:

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Сливен, актуален към 19.03.2019 г.

Основна тема:  Региони, градове

лица нестопанска цел юридически

Версия: 4.2

Автор: Община Сливен

  • Създаден на: 2019-03-19 11:18:43
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-28 16:36:52
  • Последно променил: maya_cherninkova