одобрен

Средно годишно рентно плащане на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г. в обл.Ямбол

Уникален идентификатор:  76fa2c16-92dd-4d70-87db-94dff40826d7

Описание:

Средната стойност на рентните вноски, изчислена на база на договорите за наем и аренда на земеделски земи, вписани в службата по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие в област Ямбол.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1.1

Автор: Живко Тодоров

Връзка с автор: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2017-01-23 09:50:10
  • Създаден от: sonya_kancheva_konsulova
  • Последна промяна: 2019-07-04 11:57:50
  • Последно променил: sonya_kancheva_konsulova