одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки 2017 година

Уникален идентификатор:  77efc454-58ff-43d9-80e4-487c54d7ebfb

Описание:

Публичен регистър на разпоредителните сделки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

имоти общинска собственост

Версия: 1

Връзка с автор: obstinaopaka@abv.bg

Отговорник поддръжка: obstinaopaka@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obstinaopaka@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 10:08:44
  • Създаден от: ilmaz_osmanov
  • Последна промяна: 2018-10-20 09:32:51
  • Последно променил: migrate_data