одобрен

2021 г. - Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  78e9aa05-7134-4893-a00b-4aa9c6283270

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, данните се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

КАВ околна среда ФПЧ РМС 214/2016 ИАОС

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2021-04-29 17:00:14
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-05-10 13:11:30
  • Последно променил: bikozhuharov