одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Уникален идентификатор:  7931bd8e-c707-455e-beb4-fe7056fb9f66

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация към община Чавдар.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

достъп до информация заявления регистър

Версия: 2

Автор: Павлина Павлова

Връзка с автор: obchavdar_pavlova@abv.bg

Отговорник подръжка: obchavdar_manchev@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obchavdar_manchev@abv.bg

  • Създаден на: 2017-08-15 08:17:37
  • Създаден от: petur_manchev
  • Последна промяна: 2019-03-05 14:13:09
  • Последно променил: migrate_data