одобрен

2020 г. - Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  797cf7c9-bb87-4bc6-965b-769c112cb31a

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3

  • Създаден на: 2020-04-30 18:04:17
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-04-30 18:08:06
  • Последно променил: rossalina