одобрен

Информация за изпълнението на държавния бюджет

Уникален идентификатор:  79ce7de2-0150-4ba7-a96c-dbacb76c95b6

Описание:

Таблицата съдържа информация за изпълнението на държавния бюджет по основни бюджетни показатели към предходния месец в колони „Закон“, „Изпълнение“ и „Процент на изпълнението спрямо закона“ – в млн. лв.

Нормативна база:
Закон за публичните финанси
Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година

Понятия и дефиниции:
ЗПФ - Закон за публичните финанси;
ЗДБРБ - Закон за държавния бюджет на Република България

Забележка: Източник на данните са месечните отчети за касовото изпълнение на разпоредителите с бюджет. * В позицията "Резерв за непредвидени и неотложени разходи" се отразяват само данните по разчет, разходите по отчет се отразяват по съответните разходни позиции, към които се отнасят извършените разходи *Поради извършено закръгление в млн. лв., някои сумарни позиции в справката не се изчерпват от съставните им числа.
*Разходите за персонал включват средствата за: заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

МФ РМС 567/2021 държавен бюджет

Версия: 18

Източник: Министерство на финансите

  • Създаден на: 2021-08-02 08:53:50
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2023-02-01 11:08:03
  • Последно променил: ts.tsvetanova
 

Моля изчакайте