одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Уникален идентификатор:  7a092ed4-8eca-4c78-990e-3f6435a270e9

Описание:

Заповед № РД-06-237/31.03.2021 г за утвърждаване на държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Враца

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

7 клас държавен план прием руо РМС 214/2016 Враца

Версия: 2.2

Източник: https://ruobg.com

  • Създаден на: 2021-04-06 16:26:02
  • Създаден от: penka_mitova
  • Последна промяна: 2021-04-17 15:16:03
  • Последно променил: bikozhuharov