одобрен

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Уникален идентификатор:  7a34ebc5-032a-45d6-b410-15dde21eed0c

Описание:

СПИСЪК НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

област Хасково обслужващи звена

Версия: 2

Автор: Али Байрямали

Връзка с автор: rio_haskovo@mon.bg

Отговорник подръжка: rio_haskovo@mon.bg

Връзка с отговорник подръжка: rio_haskovo@mon.bg

  • Създаден на: 2016-10-11 09:39:04
  • Създаден от: ivan_panayotov
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:28:29
  • Последно променил: migrate_data