одобрен

Регистър за предоставените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци

Уникален идентификатор:  7a3cee5a-8fc6-4ae5-87a8-38cd62a434fc

Описание:

Регистърът съдържа данни за издадените разрешителни по Закона за подземните богатства за управление на съоръжения за минни отпадъци

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Министерство на енергетиката минни отпадъци разрешителни разрешително регистър управление на съоръжения

Версия: 2.1

Автор: Дирекция ПРКК

Връзка с автор: v.rangelovska@me.government.bg

Отговорник подръжка: mariyana.ilieva@me.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: mariyana.ilieva@me.government.bg

  • Създаден на: 2016-05-20 10:19:34
  • Създаден от: kiril_vasilev
  • Последна промяна: 2019-12-13 13:12:39
  • Последно променил: zlatina_taneva