одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  7a4bcbe4-5a61-41be-9d6a-b4e53873428a

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.5

Автор: Мариета Исакова

Връзка с автор: miisakova@kozloduy.bg

Отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2019-05-14 10:42:50
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-07-18 10:47:42
  • Последно променил: desislava_sandulova