одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2019 Г.

Уникален идентификатор:  7add62d3-0715-4880-855e-c08c421d877a

Описание:

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2019 Г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Източник: Община Омуртаг

Автор: Хафизе Хасанова

Връзка с автор: hafize_zh@abv.bg

Отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: agitogi@abv.bg

  • Създаден на: 2020-07-16 10:06:47
  • Създаден от: agitogi
  • Последна промяна: 2020-07-16 10:10:31
  • Последно променил: agitogi