одобрен

Регистър на обектите, които извършват лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност /по чл. 2а от ЗЛЗ/

Уникален идентификатор:  7c09982f-646a-4b16-b9c8-d33f47ba9848

Описание:

СЪГЛАСНО ЗЛЗ РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИАМН - Регистър на обектите, които извършват лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност /по чл. 2а от ЗЛЗ/

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

варна дентална медицина лечебни заведения медицина медицински университет

Версия: 2.1

Споразумение за ниво на обслужване: 

СЪГЛАСНО ЗЛЗ РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ИАМН

  • Създаден на: 2017-06-29 12:25:38
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-10-22 11:54:59
  • Последно променил: dimitrinka_atanasova