одобрен

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

Уникален идентификатор:  7c2dc9ab-7900-4cfc-ba14-77f9b8b98719

Описание:

Регистър на центрове за информация и професионално ориентиране и обучение с отнети или заличени лицензи

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

напоо образование професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране и обучение РМС 214/2016

Версия: 6.4

Автор: НАПОО

Връзка с автор: support_napoo@adminsoft.bg

Отговорник поддръжка: support_napoo@adminsoft.bg

Връзка с отговорник поддръжка: support_napoo@adminsoft.bg

  • Създаден на: 2016-07-06 16:29:44
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2021-05-10 16:14:29
  • Последно променил: bikozhuharov