одобрен

Средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Уникален идентификатор:  7c55a811-11af-450e-b8d0-28143bfbb1e5

Описание:

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Варна

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 5.5

  • Създаден на: 2016-07-13 08:35:07
  • Създаден от: maya_veselinova_geteva
  • Последна промяна: 2019-02-27 08:15:34
  • Последно променил: migrate_data