одобрен

дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" - Програма за ремонт на спортна инфраструктурана

Уникален идентификатор:  7c8ff50d-3bf7-44e9-a89d-5db79d61812a

Описание:

Ремонтирани спортни площадки със свободен достъп, изградени парк фитнес площадки и тенис маси в паркова сред и между блокови пространства за 2018 г. Утвърдени с Решение № 129/15.03.2018 г. на Столичен общински съвет

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Транспорт

инфраструктура

Версия: 2

Автор: Невена Димитрова

Връзка с автор: neven_ska@abv.bg

Отговорник подръжка: neven_ska@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: neven_ska@abv.bg

  • Създаден на: 2019-01-21 09:12:24
  • Създаден от: neven_ska-7879
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:08:17
  • Последно променил: migrate_data