одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в РЗИ - Пловдив

Уникален идентификатор:  7c92c05d-cd6d-466c-aec1-e136e7cbc88f

Описание:

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Пловдив.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.1

Отговорник поддръжка: rzipd_dmd@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rzipd_dmd@abv.bg

  • Създаден на: 2016-06-16 12:21:22
  • Създаден от: nikolina_todorova
  • Последна промяна: 2019-09-27 14:03:03
  • Последно променил: nikolina_todorova