одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  7c92cda5-bb7e-43ea-b870-0fe26bb1e8f5

Основна тема:  Околна среда

Сухиндол

Версия: 2.1

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-11 10:18:38
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 10:21:09
  • Последно променил: obsuhindol1