одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Уникален идентификатор:  7ccc89e2-58f5-4418-a5ae-51699fc46215

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

РМС 54/2019

Версия: 2.3

Автор: Мариета Исакова

Връзка с автор: miisakova@kozloduy.bg

Отговорник поддръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник поддръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2020-10-15 08:33:58
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-10-18 14:08:07
  • Последно променил: bikozhuharov