непроверен

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ ОТ НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ И СУБСИДИРАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Уникален идентификатор:  7d08dace-f58e-4370-b8d2-ee471c4f9e1b

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-18 16:15:37
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-18 16:43:56
  • Последно променил: vatska_horozova