одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в население места

Уникален идентификатор:  7d500892-f3a2-4552-8de8-80e1b62a3f68

Описание:

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в население места

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Транспорт

маршрути населени разписания

Версия: 1

  • Създаден на: 2016-10-24 13:08:46
  • Създаден от: milkana_ivanova_shahanova_baltieva
  • Последна промяна: 2018-10-30 18:26:41
  • Последно променил: migrate_data