одобрен

Списък на лекари и лекари по дентална медицина, притежаващи разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  7d6e559a-4aff-4b42-8323-f00e0d71f199

Описание:

Списъкът е на лекари и лекари по дентална медицина, на които РЗИ-Кюстендил е издала разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, по реда на Раздел ІІ от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

Дейности по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Версия: 1.1

Автор: Миглена Тенчева

Връзка с автор: rzi@rzi-kn.net

Отговорник подръжка: rzi@rzi-kn.net

Връзка с отговорник подръжка: rzi@rzi-kn.net

  • Създаден на: 2016-06-16 07:45:48
  • Създаден от: raynichka_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-20 15:14:05
  • Последно променил: raynichka_stoyanova