одобрен

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Уникален идентификатор:  7ddefd7f-d493-45eb-b58c-1b32ee85bb77

Описание:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Сухиндол

Версия: 2.1

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-11 17:37:29
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 17:39:36
  • Последно променил: obsuhindol1