одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания през 2019

Уникален идентификатор:  7dffb5b9-c64b-4df5-a0d7-7616d4d4698d

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-05-07 15:51:30
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:56:44
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo