одобрен

Регистър на подадени декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ-2020 г.

Уникален идентификатор:  7e8f0d67-787c-44bb-aa98-435764d1ec5a

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

община регистър Декларации ЗПКОНПИ Ситово

Версия: 1.2

Връзка с автор: a.halil@sitovo.bg

Отговорник поддръжка: a.halil@sitovo.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a.halil@sitovo.bg

  • Създаден на: 2020-10-30 12:27:36
  • Създаден от: arzu_halil
  • Последна промяна: 2020-10-30 16:06:09
  • Последно променил: bikozhuharov