одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Уникален идентификатор:  7ec8cc84-86c0-4bc3-b389-97f6da011a9a

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 12:06:23
  • Създаден от: reneta_noteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 12:08:31
  • Последно променил: reneta_noteva