одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2019-2020г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска.

Уникален идентификатор:  7efcc3a2-f569-4978-8e0e-49580894357b

Описание:

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2019-2020.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-14 12:43:17
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2020-02-14 12:56:10
  • Последно променил: seyhan_salim