одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2017г.

Уникален идентификатор:  7f1be910-0818-440c-b531-1fb8fd3605c3

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2017-09-26 10:05:47
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:22:00
  • Последно променил: migrate_data