одобрен

Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  7f4e1c0b-2bca-4f30-8f1c-9278f6073428

Описание:

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела за втория цикъл на ПУРБ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

ЗБР състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела Западнобеломорски екологично потенциал

Версия: 3.4

Източник: Регистри по Закона за водите – БДЗБР

Автор: БДЗБР

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2022-05-11 16:41:13
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2022-05-20 15:38:46
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте