одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" гр. Монтана техника към 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  7f7739df-c31b-41f6-a0eb-292d6ae3cbf9

Описание:

Регистрирана земеделска,горска техника и машини за земни работи на територията на Област Монтана, към 30.06.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Броя на регистрирана земеделска горска техника и машини за земни работи

Версия: 2

Автор: Областна дирекция "Земеделие" гр. Монтана

Връзка с автор: odzg@net-surf.net

Отговорник подръжка: s.simeonova_odz@net-surf.net

Връзка с отговорник подръжка: s.simeonova_odz@net-surf.net

  • Създаден на: 2018-07-03 11:27:46
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2018-11-08 13:20:58
  • Последно променил: migrate_data