одобрен

Регистър на програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми и типове води.

Уникален идентификатор:  7fbc6deb-d637-4545-8316-121d557819cc

Описание:

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

басейново управление доспат екология и води места МОСВ програми ипланове Струма

Версия: 2

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2017-03-08 13:24:08
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2019-09-25 16:11:15
  • Последно променил: e.lazarov