одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, който притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  7fd3a80b-8603-4e46-9b90-a8258bbd13c7

Описание:

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, който притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

РМС 214/2016

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2020-10-15 10:17:01
  • Създаден от: sevdalinamarinova12
  • Последна промяна: 2020-10-18 16:39:10
  • Последно променил: bikozhuharov