одобрен

Регистър на издадените административни актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Сливен

Уникален идентификатор:  806f7779-16dd-4ee2-bb6b-9595d614f8a5

Описание:

Регистър на издадените административни актове за изработване на устройствени планове и на измененията им и Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП в община Сливен - актуален към 25.03.2019 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

административни актове изменения планове пуп устройствени

Версия: 2.5

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2019-03-25 13:07:55
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-28 16:39:48
  • Последно променил: maya_cherninkova