одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи, определен в лева/ декар, за предходната стопанска 2020-2021 година, дължимо за стопанската 2021-2022 година за землищата на територията на общините в област Благоевград.

Уникален идентификатор:  807805cd-9864-4500-8ce5-c99b861fa12f

Описание:

Размерът на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област Благоевград в лева/ декар за предходната стопанска година, дължимо за следващата стопанска година, се изчислява на база повече от половината договори, вписани в Служба по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие, съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Благоевград годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016

Версия: 2.2

Източник: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Автор: Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

Връзка с автор: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-02-04 15:50:54
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2021-02-10 19:40:03
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте