одобрен

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Уникален идентификатор:  8078f21c-7c95-46e5-9bec-c856b92459f3

Описание:

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

икономика

Версия: 1

Автор: Елица Петрова, Кина Николова

Отговорник подръжка: k.kaleva@shumen.bg

Връзка с отговорник подръжка: k.kaleva@shumen.bg

  • Създаден на: 2016-07-26 07:54:09
  • Създаден от: desislava_anastasova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:16:11
  • Последно променил: migrate_data