одобрен

Регистрирани ППС - месец октомври 2019

Уникален идентификатор:  808fcb9f-e9eb-4b3f-98c5-f1e171735281

Описание:

информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2019 до 31.10.2019,
както и водените на отчет ППС към 01.11.2019 г. (всички регистрирани ППС към 01.11.2019 )

Основна тема:  Транспорт

Версия: 9.6

Връзка с автор: velichkov.bul@abv.bg

  • Създаден на: 2019-11-01 10:02:35
  • Последна промяна: 2019-11-04 08:53:22