одобрен

Регистър на чувствителните зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  80967bea-1a19-4c13-b081-dcf41ccef4d5

Описание:

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър, зона начало - край.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-10-20 10:51:57
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2019-09-20 14:59:39
  • Последно променил: bsbd