одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. на община Куклен

Уникален идентификатор:  8176c75c-2ca2-4fc1-9411-a13eed27a1c9

Описание:

тримесечен отчет към 30.06.2016 г. на община Куклен

Основна тема:  Икономика и финанси

бюджет

Версия: 2

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник поддръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2016-07-29 11:24:03
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2018-10-28 17:45:19
  • Последно променил: migrate_data