одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен

Уникален идентификатор:  81799904-e8d7-4d4f-b421-a121c5689e76

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2016 г. в община Сливен

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

разрешителни разрешителни за строеж строеж

Версия: 1

Автор: Община Сливен

Отговорник подръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник подръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2016-07-29 12:23:47
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2018-10-29 10:08:15
  • Последно променил: migrate_data