одобрен

Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Уникален идентификатор:  8182c075-5721-4159-9c8b-e261cab875a2

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 12:16:46
  • Създаден от: reneta_noteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 12:17:48
  • Последно променил: reneta_noteva