одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  81c811b8-65b8-41eb-9cdf-de75f934d7cc

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.16

Автор: Мариета Исакова

Връзка с автор: miisakova@kozloduy.bg

Отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2019-06-24 10:37:28
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-02-24 14:06:22
  • Последно променил: desislava_sandulova