одобрен

Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура

Уникален идентификатор:  826bd4e9-9bb0-46c4-b9e0-30a116ebef5d

Описание:

Управител на железопътна инфраструктура

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Отговорник поддръжка: istoikov@mtitc.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: istoikov@mtitc.government.bg

  • Създаден на: 2016-05-25 08:24:11
  • Създаден от: ivan_stoykov
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:32:24
  • Последно променил: ivan_stoykov