одобрен

Справка за нивата на на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  827e950c-c00d-4f83-881b-f6063cadafb3

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух екология околна среда

Версия: 11

Автор: РИОСВ гр. Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник подръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2017-05-22 10:56:05
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-01-03 13:48:39
  • Последно променил: dragomir_vasilev