одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  82f18983-9f76-4ee7-b112-bd581a0d1dbc

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Връзка с автор: obshtinabl@gmail.com

Отговорник подръжка: obshtinabl@gmail.com

Връзка с отговорник подръжка: obshtinabl@gmail.com

  • Създаден на: 2019-03-27 10:55:22
  • Създаден от: obshtinabl
  • Последна промяна: 2019-03-28 16:00:34
  • Последно променил: obshtinabl