одобрен

Регистър на категоризираните обекти

Уникален идентификатор:  835b1043-9c38-4b37-b8b4-58550e071ceb

Описание:

Регистър на категоризираните обекти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Регистър на категоризираните обекти

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Връзка с автор: admin@dvemogili.bg

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2018-01-23 13:56:29
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 17:57:23
  • Последно променил: migrate_data