одобрен

Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г. - приета с Решение № 46 / 31.03.2020 г. на ОбС гр. Първомай

Уникален идентификатор:  835c5d0d-7dd7-4f27-b9e1-2e5008d3ce13

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Енергетика

Версия: 1.1

Източник: община Първомай

Автор: Дияна Иванова

Връзка с автор: obaparv@parvomai.escom.bg

Отговорник поддръжка: sekretar_parv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: sekretar_parv@abv.bg

  • Създаден на: 2020-08-11 09:23:51
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2020-08-11 09:25:34
  • Последно променил: ana_nikolova
 

Моля изчакайте